Modernizácia výroby paliet v spojení so znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie

Fotodokumentácia zrealizovaných aktivít

© 2018 K.V.N. Novoť spol s.r.o.