Logistika

Distribúciu tovaru k odberateľovi zabezpečujeme vlastnou autodopravou čo nám umožňuje zabezpečiť doručenie tovaru v dohodnutom termíne takmer po celej EURÓPE.

© 2018 K.V.N. Novoť spol s.r.o.