Projekty s podporou EÚ

Výroba kovových paliet | Kovovýroba Novoť

Modernizácia výroby paliet v spojení so znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie

Výška finančného príspevku 215.891 EUR Fotodokumentácia zrealizovaných aktivít
© 2018 K.V.N. Novoť spol s.r.o.