Certifikáty

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky našich zákazníkov na kvalitu výrobkov a na podnet našich strategických zákazníkov, pristúpila naša spoločnosť v roku 2005 k príprave na zavedenie systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. V spolupráci s externými poradcami bola vypracovaná podrobná dokumentácia SMK a jej aplikácia do celého procesu výroby a riadenia v našej organizácii.

© 2018 K.V.N. Novoť spol s.r.o.