O FIRME

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už 15 rokov. Aj napriek silnému konkurenčnému prostrediu na trhu si naša spoločnosť zachovala výrazné postavenie nie len medzi slovenskými ale aj zahraničnými výrobcami paliet.

Hlavný výrobný program tvorí zákazková výroba prepravných a skladovacích kovových paliet a oceľových konštrukcií:

Kovové palety sa používajú v špecifických podmienkach skladového hospodárstva ale predovšetkým v systéme logistiky automobilových závodov v krajinách EÚ. Strategickí koncoví odberatelia sú automobilky ako MAN, BMW, OPEL, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, RENAULT.

Od roku 2006 sa do výroby postupne zaraďujú zákazky pre kórejsku spoločnosť KIA Slovakia a jej subdodávateľov.