Robotické palety

Zavádzanie priemyselných robotov do procesu výroby sú aktuálne najčastejším príkladom automatizovaného pracoviska. 

Robotické kovové palety sú špeciálne navrhnuté na konkrétny dopravníkový systém kde sú zavedené automatizované manipulačné systémy pre manipuláciu kusových výrobkov. Pri týchto paletách sa kladie vysoký dôraz na rozmerové tolerancie, ktoré sa pohybujú v rozmedzí +-0,5 mm.

© 2018 K.V.N. Novoť spol s.r.o.