Robotic welding arm

CROBOTP – MIG-MAG

Pre robotické zváranie oceľových dielcov používame 6 osové zváracie roboty CROBOTP s dĺžkou ramena 1440 mm. Robotické zváranie vykonávame metódou MIG-MAG. V súčasnosti máme v prevádzke 2 samostatné robotizované pracoviská.

Roboticky zvárame oceľové diely menších rozmerov. Výroba roboticky zváraných dielov je certifikovaná podľa noriem STN EN ISO 9001:2016.

Technology supplier

Robotic welding arm

Are you interested in this technology?

Leave us your contact details and we will contact you.
© 2018 K.V.N. Novoť spol s.r.o.