Štandardné palety

Slúžia k doprave dielov k nasledujúcemu spracovaniu. Palety môžu byť koncipované na vnútorné a medziobjektové používanie, poprípade s nárokom na vonkajšie skladovanie.