Modernizácia výroby paliet v spojení so znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie

Fotodokumentácia zrealizovaných aktivít