Projekty s podporou EÚ

Výroba kovových paliet | Kovovýroba Novoť

Modernizácia výroby paliet v spojení so znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie

Výška finančného príspevku 215.891 EUR Fotodokumentácia zrealizovaných aktivít