CERTIFIKÁTY

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky našich zákazníkov na kvalitu výrobkov a na podnet našich strategických zákazníkov, pristúpila naša spoločnosť v roku 2005 k príprave na zavedenie systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. V spolupráci s externými poradcami bola vypracovaná podrobná dokumentácia SMK a jej aplikácia do celého procesu výroby a riadenia v našej organizácii. Dňa 16.11.2005 bol vykonaný certifikačný audit spoločnosťou SKQS Žilina, ktorá nám následne vydala certifikát č.329/05 zo dňa 13.12.2005.


Online verzia certifikátov